Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

Strona Główna

Witamy na stronie internetowej
Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich


Uprzejmie informujemy, iż w związku z Ustawą z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018.2117) dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy dla Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.

Ostatnie aktualności

Ustalenie dni wolnych dla pracowników Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w roku 2018

Z A R Z Ą D Z E N I E
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO
w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
w roku 2018

więcej