Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

Strona Główna

Witamy na stronie internetowej
Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich


Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym dla pracowników Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.

Ostatnie aktualności

Ustalenie dni wolnych dla pracowników Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w roku 2018

Z A R Z Ą D Z E N I E
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO
w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
w roku 2018

więcej