Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Przetargi

2021-09-17 12:10:44

Adm. 520-8/21 

Konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia
z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, do ośrodków kuratorskich – otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach rejonowych.

więcej
2021-08-20 12:52:54

Adm. 520-8/21 

Konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia
z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, do ośrodków kuratorskich – otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach rejonowych.

więcej
2021-07-16 11:08:33

SG-220-4210-54/2021 

Zakup wraz z dostawą i montażem mebli biurowych

więcej