Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

2020-12-04 10:21:23SG-220-4300-61/2020  

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi przeglądu, konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego z podziałem na części:
1.1 sygnalizacji pożaru, oddymiania, sterowania klapami ppoż;
1.2 oświetlenia awaryjno/ewakuacyjnego.

Powrót do listy