Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

2020-12-07 09:18:46SG-220-4300-63/2020  

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi przeglądu, konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej instalacji sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz system CCTV.

Powrót do listy