Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2021-03-15 13:52:55

SG-220-4300-6/2021  

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi przeglądu, konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń klimatyzacji, szafy wentylacyjnej oraz kurtyny powietrznej
z podziałem na części:
część I – urządzenia klimatyzacji;
część II – szafa wentylacji nawiewno – wywiewnej;
część III – kurtyna powietrzna.

Powrót do listy