Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2021-07-20 11:14:14

Adm. 520-8/21  

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich ogłasza konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia
z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, do ośrodków kuratorskich – otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach rejonowych.

Powrót do listy