Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-01-15 11:48:50SG-220-4300-7/2020 

Przegląd konserwacyjny węzła CO

więcej

2020-01-14 12:00:07SG-220-4300-6/2020 

Przeglądy konserwacyjne szafy klimatyzacyjnej TECNAIR LV OPA 071A.

więcej

2020-01-14 09:31:55SG-220-4300-2/2020  

Usługi przeglądu, konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej instalacji sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz system CCTV.

więcej

2020-01-14 09:09:11SG-220-4300-3/2020 

Usługi przeglądu, konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego (w tym oświetlenie ppoż., przeciwpożarowe wyłączniki prądu i klapy oddymiające).

więcej

2020-01-13 12:08:38SG-220-4210-1/2020  

Wykonanie matryc do pieczątek

więcej

2019-12-20 11:21:33SG-220-4300-59/2019  

Usługi przeglądu, konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń klimatyzacji oraz kurtyny powietrznej.

więcej

2019-12-19 11:09:39SG-220-4300-46/2019 

Świadczenie usługi z zakresu bhp i ppoż w 2020 r.

więcej

2019-12-10 13:53:42SG-220-4170-3/2019 

Prowadzenia zajęć w Ośrodku Kuratorskim Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich

więcej