Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

archiwum

2018-02-19 14:56:23Ustalenie dni wolnych dla pracowników Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w roku 2018

Z A R Z Ą D Z E N I E
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO
w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
w roku 2018

więcej