Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

archiwum

2020-03-25 12:28:24Zarządzenie

Zarządzam w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. odwołanie rozpoznania spraw sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich.

więcej

2020-03-25 10:43:47Zarządzenie

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów od dnia 06 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

więcej

2020-03-23 11:54:24Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30/20

Odwołanie przez Przewodniczących Wydziałów/sędziów referentów rozpraw/posiedzeń, wyznaczonych w okresie od dnia 16 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

więcej

2020-03-09 08:44:09Informacja w sprawie braku możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków

Informacja w sprawie braku możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków

więcej