Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Aktualności

archiwum

2022-04-07 08:44:17

Konkurs na jedno stanowisko urzędnicze – stażysta, docelowo protokolant

Ilość wolnych stanowisk: 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy o pracę. Ilość stanowisk pracy może ulec zwiększeniu.

więcej
2022-03-29 06:34:08

Zarządzenie w sprawie dostępu do budynków sądu

Zarządzenie w sprawie dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowania Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z utrzymującym się stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

więcej
2021-09-14 12:21:04

Ustalenie czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w roku 2022

Ustalenie czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w roku 2022

więcej