Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2018-01-24 08:05:34Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 23 stycznia 2018r.

Obecni na Zebraniu Sędziowie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zgodnie pozytywnie zaopiniowali przedstawioną w dniu 23 stycznia 2018 r. przez Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Informację Roczną za 2017r./

powrót