Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2018-02-19 14:56:23Ustalenie dni wolnych dla pracowników Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w roku 2018

Siemianowice Śląskie, dnia 9 luty 2018 r.
Adm. 010-6/2018
Z A R Z Ą D Z E N I E
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO
w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w roku 2018

§1
Na mocy § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.), oraz art. 130 Kodeksu pracy i Regulaminu Pracy z dnia 24 czerwca 2014 r. obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich ustalamy:

- dzień 01 czerwca 2018 r. - dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem w dniu 09 czerwca 2018 r.

- dzień 24 grudnia 2018 r. - dniem wolnym od pracy z jednoczesnym odpracowaniem w dniu 01 grudnia 2018 r.
 
§2
Zarządzam umieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń.
 
§3
Kierownik Oddziału Administracyjnego zapozna wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    Dyrektor Sądu Rejonowego                                                                           Prezes Sądu Rejonowego
    w Siemianowicach Śląskich                                                                          w Siemianowicach Śląskich
             Elżbieta Zabost                                                                                       SSR Mariusz Witkowski

powrót