Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2018-03-01 14:14:15Konferencja „Organy ścigania w postępowaniu w sprawach rodzinnych i nieletnich”.

W dniu 23 lutego 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich odbyła się Konferencja pn. „Organy ścigania w postępowaniu w sprawach rodzinnych i nieletnich”.

W Konferencji zorganizowanej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich udział wzięli Komendant Miejski Policji mł. insp. Dariusz Kopeć oraz Prokurator Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich Beata Cedzyńska. W Konferencji uczestniczyli Prezes i Wiceprezes Sądu a także Funkcjonariusze Policji, Kuratorzy Sądowi i Sędziowie Rodzinni Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.

Po wystąpieniach prelegentów oraz dyskusji uzgodniono potrzebę zorganizowania wspólnego szkolenia dla Funkcjonariuszy Policji oraz Kuratorów Sądowych ds. Rodzinnych, obejmującego działania podejmowane w stanach kryzysowych oraz stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia.

Uczestnicy Konferencji zaznaczyli potrzebę podjęcia wspólnych działań z jednostkami Miasta Katowice, w szczególności Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, celem wspólnego doskonalenia procedur działania w sytuacjach kryzysowych.

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
powrót