Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2018-06-20 14:39:33Przedstawienie Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Zebraniu Sędziów Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich

Powiększ zdjęcie

W dniu 15 czerwca 2018 r. w trybie art. 36a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Piebiak działający z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości, dokonał przedstawienia Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Pana Mariusza Witkowskiego sędziego Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, Zebraniu Sędziów Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. W zebraniu wzięli także udział Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego Pan Paweł Zwolak oraz Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Pan Rafał Stasikowski.

powrót