Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2018-09-03 10:57:56Utrwalanie przebiegu posiedzenia.

Powiększ zdjęcie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich posiada możliwości utrwalania przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.


Z dniem 1 września 2018 r. wprowadzono w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich możliwość utrwalania przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Karnym (sprawy o wykroczenia) oraz w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Na wniosek strony, uczestników postępowania, czy też należycie umocowanych pełnomocników zapis dźwięku i obrazu wydaje się z akt sprawy na informatycznym nośniku danych. Zapis dźwięku i obrazu będzie wydany po uiszczeniu stosownej opłaty.

Odpowiedzialnym za administrowanie systemem e-Protokół jest Administrator Systemów Informatycznych tut. Sądu.

powrót