Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2018-11-15 10:14:27Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 18 października 2018 r.

Uchwała
Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 października 2018 r.
 
w sprawie zwołania przez Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Zebrania Sędziów tego Sądu z udziałem Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach

Sędziowie Sadu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, wyrażając zaniepokojenie aktualną sytuacją Sądu, związaną z niedostateczną ilością czynnie orzekających Sędziów (z ogólnej liczby 15 Sędziów aktualnie orzeka jedynie 9), która to sytuacja może w ich ocenie prowadzić do naruszenia wynikającego z art. 45 ust. 1 Konstytucji prawa obywateli do rozpoznania spraw bez nieuzasadnionej zwłoki podejmują uchwałę następującej treści:

 
§1

 
Sędziowie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na podstawie art. 36 a § 2 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych zobowiązują Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich do zwołania, w terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z udziałem Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, mającego na celu:
 
 - przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji kadrowej tutejszego Sądu z uwzględnieniem jej przyczyn,

- przedstawienie przez Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich szczegółowej informacji o dotychczas podjętych przez niego działaniach ukierunkowanych na doprowadzenie do jej polepszenia.
 
§ 2

 
Sędziowie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zobowiązują Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich do zaproszenia w imieniu Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach do udziału w Zebraniu zwołanym na podstawie § 1 niniejszej uchwały, a nadto do doręczenia Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowicach jej tekstu.

§ 3
 
Sędziowie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zobowiązują Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich do publikacji niniejszej uchwały na witrynie internetowej Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, na jej głównej stronie.

powrót