Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2018-12-27 10:04:03Czas pracy w dniu 31 grudnia 2018r.

Siemianowice Śląskie, dnia 27 grudnia 2018 r.
Adm.010- 52/2018

Z A R Z Ą D Z E N I E


PREZESA I DYREKTORA
SĄDU REJONOWEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy w dniu 31 grudnia 2018r.

§1
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 z późn. zm) ustalam godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich i godziny przyjęć interesantów w dniu 31 grudnia 2018r. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
 
§2
Kierownik Oddziału Administracyjnego przekaże treść niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym również na stronie internetowej Sądu.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Dyrektor Sądu Rejonowego                                                                           Prezes Sądu Rejonowego
  w Siemianowicach Śląskich                                                                          w Siemianowicach Śląskich

           Elżbieta Zabost                                                                                           Mariusz Witkowski

powrót