Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2018-12-31 09:38:03

Dyżur mediatora

Siemianowice Śląskie, 27 grudnia 2018r.

Adm. 415-04/2018
I N F O R M A C J A

Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich informuje, iż w dniach:
- 07 stycznia 2019r.,
- 04 lutego 2019r.,
- 04 marca 2019r.,
- 01 kwietnia 2019r.,
- 06 maja 2019r.,
- 03 czerwca 2019r.,
- 01 lipca 2019r.,
- 05 sierpnia 2019r.,
- 02 września 2019r.,
- 07 października 2019r.,
- 04 listopada 2019r.,
- 02 grudnia 2019r.
w godzinach 16.00-18.00, p. A 1.27 w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich będzie pełnił dyżur mediator Pani Anna Lempa.

                                                                                                                         Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                       w Siemianowicach Śląskich
                                                                                                                            SSR Mariusz Witkowski

powrót