Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2019-11-13 13:15:55Poprawa efektywności postępowań egzekucyjnych oraz skuteczność doręczenia pism sądowych w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich.

Poprawa efetywności postępowań egzekucyjnych oraz skuteczność doręczenia pism sądowych była przedmiotem spotkania Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z Komornikami Sądowymi, których Kancelarie znajdują się na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Siemianowiach Śląskich. Komornicy Sądowu Ewa Hejniak - Misiorek, Dariusz Graca i Leszek Sobierajski wspólnie z Prezesem Sądu Rejonowego w Siemianowiach Śląskich Mariuszem Witkowskim, omówili działania mające na celu poprawę efektywności egzekucji oraz skuteczność doręczenia pism sądowych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu postępownia cywilnego (ustawa z 4 lipca 2019 r. Dz.U. poz. 1469 zmieniająca ustawę Kodeks postępowania cywilnego z dniem 7 listopada 2019 r.)

Powiększ zdjęcie
powrót