Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2019-11-25 14:11:23Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Sądem przyjaznym MEDIACJOM

Powiększ zdjęcie

W dniu 22 listopada 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie mediatorów z sędziami oraz asystentami sędziów celem wsparcia działań mających na celu zwiększenie ilości spraw, które mogą zakończyć się w drodze mediacji, pojmowanej jako efektywna forma rozwiązywania sporów sądowych.

W czasie spotkania dokonano analizy efektywności mediacji w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich, a także w poszczególnych regionach Polski i poza jej granicami.

Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Mariusz Witkowski, dziękuje wszystkim osobom aktywnie uczestniczącym w spotkaniu i zaprasza do jak najszerszego korzystania z mediacji jako najtańszej skutecznej formy rozwiązywania sporów sądowych.
 

powrót