Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

2019-12-31 09:47:48Ustalenie czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w roku 2020

Adm.010-42/2019

I N F O R M A C J A

z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym
w Siemianowicach Śląskich w roku 2020
Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy ustala się dla pracowników Sądu Rejonowego
w Siemianowicach Śląskich:

• dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. 26 grudnia 2020 r..
    Dyrektor Sądu Rejonowego                                                                    Prezes Sądu Rejonowego
   w Siemianowicach Śląskich                                                                    w Siemianowicach Śląskich
              Elżbieta Zabost                                                                                SSR Mariusz Witkowskipowrót