Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2020-03-09 08:44:09

Informacja w sprawie braku możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków

 Informujemy, że przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770, 914, 1293) o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.

powrót