Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-03-20 12:31:45Komunikat w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych

Komunikat z dnia 20 marca 2020 r.

Informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich od dnia
20 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. odwołuje się rozprawy i posiedzenia jawne,
za wyjątkiem spraw o sygnaturze akt:


20.03.2020 r.
I C 16/19 – godz. 10:15
IC 2389/18- godz. 12:30

23.03.2020 r.
III Nsm 451/18 - godz. 11:00

26.03.2020r.
III RNs 28/19 – godz. 9:00
III RNs 88/19 – godz. 9:20

30.03.2020 r.
III Nsm 67/20 - godz. 10:30

31.03.2020r.
III RC 175/18 – godz. 9:15
III RNs 44/19 – godz. 15:00
III RNs 14/20 – godz. 9:00
IC 2518/19 – godz. 11:15
IC 2926/18 – godz. 11:20
IC 1511/19 – godz. 11:00

powrót