Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

2020-03-31 09:39:47Komunikat w sprawie przyjmowania interesantów w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zaprzestano osobistego przyjmowania interesantów przez:

  • Prezesa Sądu i Przewodniczących Wydziałów
  • Sekretariaty Wydziałów i Oddziałów,
  • Biuro Obsługi Interesanta;
  • Czytelnię akt;
  • Biuro Podawcze
  • Kasę sądu;
Proponujemy kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem poczty:
a) Drogą telefoniczną pod numerami telefonów:
Biuro Obsługi Interesanta: 32/ 7664310
Biuro Podawcze: 32/ 7664308
I Wydział Cywilny: 32/ 7664321
II Wydział Karny: 32/ 7664361
III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 32/ 7664341
IV Wydział Ksiąg Wieczystych: 501-877-008
Oddział Administracyjny: 32/ 7664304
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: 32/ 7664380

b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Biuro Obsługi Interesanta: boi@siemianowice.sr.gov.pl
I Wydział Cywilny: cywilny@siemianowice.sr.gov.pl
II Wydział Karny: karny@siemianowice.sr.gov.pl
III Wydział Rodzinny i Nieletnich: rodzinny@siemianowice.sr.gov.pl
IV Wydział Ksiąg Wieczystych: ksiegiwieczyste@siemianowice.sr.gov.pl
Oddział Administracyjny: administracja@siemianowice.sr.gov.pl
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: kierownik.zkss@siemianowice.sr.gov.pl

c) Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Pocztową –ePUAP

Płatności w PLN można dokonywać przelewem bankowym na konta sądu, przekazem pocztowym lub nabyciem znaków sądowych przez platformę e-płatności (www.oplaty.ms.gov.pl). Wpłaty dla pozostałych walut znajdują się w zakładce strona główna/ konta bankowe.

Wpłaty z tytułu "opłat Sądowych" (wpisy i należności) można dokonać na konto Sądu:
28 1010 1212 0062 5922 3100 0000

Wpłaty w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami lub z tytułu wpisów dokonywanych w Rejestrze Spadkowym (5 zł)można dokonać na konto "sum na zlecenie" (zaliczki sądowe) Sądu:
65 1010 1212 0062 5913 9800 0000

Wpłaty z tytułu kaucji, wadiów, poręczeń majątkowych, depozytów sądowych, cen nabycia, innych sum stanowiących przedmiot sporu wpłacanych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym można dokonać na konto "sum depozytowych" Sądu:
49 1130 1017 0021 1000 6890 0004

Ponadto odwołuje się terminy wszystkich sesji sądowych w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych wskazanych we wcześniej wydanej informacji. W razie wątpliwości zwracamy się z prośbą o telefoniczny kontakt z Sekretariatami konkretnych Wydziałów, w celu uzyskania szczegółowych informacji.

powrót