Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-03-20 12:36:21Aneks do zarządzenia nr 24/20

ANEKS do Zarządzenia nr 24/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 marca 2020 r.
w związku z występowaniem na terenie Polski, w tym województwa śląskiego przypadków zarażeń koronawirusem SARS-Co V-2 w celu zminimalizowania zarażeń tym wirusem


§ 1.
Doprecyzowuje się §3 Zarządzenia nr 24/20 z dnia 18 marca 2020 r. w ten sposób,
że sprawami pilnymi są sprawy wymienione w Zarządzeniach Adm.010-15/2020
oraz Adm.010-16/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia
13 marca 2020r. oraz sprawy o udzielenie zabezpieczenia.

§ 2.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 19 marca 2020 r.

powrót