Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-03-23 11:54:24Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30/20

Adm. 010-30/2020

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 marca 2020 r.
w związku z występowaniem na terenie Polski, w tym województwa śląskiego przypadków zarażeń koronawirusem SARS-Co V-2 w celu zminimalizowania zarażeń tym wirusem

na podstawie:
- art. 22 § 1 z związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 365),
- § 30 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Odwołanie przez Przewodniczących Wydziałów/sędziów referentów rozpraw/posiedzeń, wyznaczonych w okresie od dnia 16 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. z wyjątkiem spraw pilnych.

§ 2.
Wstrzymuję wyznaczanie na okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. rozpraw/posiedzeń, za wyjątkiem rozpraw/posiedzeń w sprawach pilnych.

§ 3.
Sprawami pilnymi są sprawy wymienione w Zarządzeniach Adm.010-15/2020 oraz Adm.010-16/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 13 marca 2020r. oraz sprawy
o udzielenie zabezpieczenia.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powrót