Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-03-25 10:43:47Zarządzenie

Adm.010-32/2020
Z A R Z Ą D Z E N I E

Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 24 marca 2020 r.

na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) w związku z § 30 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.) w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zarządzam, co następuje:

§ 1.
wstrzymuję osobiste przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów od dnia 06 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

§ 2.
Skargi i wnioski proszę kierować listownie lub mailowo:
- Przewodniczący I Wydziału Cywilnego – cywilny@siemianowice.sr.gov.pl
- Przewodniczący II Wydziału Karnego – karny@siemianowice.sr.gov.pl
- Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – rodzinny@siemianowice.sr.gov.pl
- Przewodniczący IV Wydziału Ksiąg Wieczystych - ksiegiwieczyste@siemianowice.sr.gov.pl
- Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich- administracja@siemianowice.sr.gov.pl

§ 3.
zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powrót