Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-04-21 11:10:01Wykaz spraw/posiedzeń w okresie od 15 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Wydział Data planowanej rozprawy/posiedzenia Sygnatura sprawy,
w których rozprawy/ posiedzenia odbędą się
I Cywilny 21.04.2020r. I Co 913/19 - godz. 11:00
II Karny 21.04.2020r. II K 116/20 - godz. 10:00
II Kp 78/20 - godz. 12:30
III Wydział Rodzinny
i Nieletnich
24.04.2020r. III RNs 44/20 – godz. 10.00
III Wydział Rodzinny
i Nieletnich
27.04.2020r. III Nsm 575/19 – godz. 10.00
III Wydział Rodzinny
i Nieletnich
29.04.2020r. III Nsm 473/19 – godz. 9.00
III Wydział Rodzinny
i Nieletnich
30.04.2020r. IIII RNs 132/19 – godz. 9.00

powrót