Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2020-04-30 09:39:29ANEKS do Zarządzenia nr 46/20

Siemianowice Śląskie, dnia 29 kwietnia 2020 r.
Adm.010-46/20
ANEKS do Zarządzenia nr 46/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) w związku z § 30 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.) w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne

§ 1.

Dokonuje się zmiany zapisu § 1 Zarządzenia.

W miejsce dotychczasowego zapisu :
Wstrzymuję przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów od dnia 01 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Wprowadza się zapis:
Wstrzymuję przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów od dnia 01 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

§ 2.

Kierownik Oddziału Administracyjnego przekaże treść niniejszego Zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

powrót