Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

2020-05-15 12:09:22ZARZĄDZENIE nr 58/20

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 58/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 13 maja 2020 r.

na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) w związku z § 30 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 z późn. zm.) w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wstrzymuję przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów od dnia 18 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.

§ 2.
Odwołuję wszystkie zaplanowane wizyty uczniów szkół w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w ramach edukacji prawnej młodzieży od dnia 18 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powrót