Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

2020-07-08 06:29:47Zarządzenie nr 71/20

Adm.010-71/20

ZARZĄDZENIE nr 71/20
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 06 lipca 2020 r.
 
§ 1.
Z dniem 06 lipca 2020 r. uchylamy:
  • Zarządzenie nr 45/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 kwietnia 2020 r.

§ 2.
Kierownik Oddziału Administracyjnego zapozna z treścią niniejszego zarządzenia pracowników – w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

powrót