Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

2020-11-04 09:23:44Koordynator do spraw dostępności

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) funkcję koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich pełni Pani Małgorzata Cichowska - specjalista ds. administracyjnych w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Dane kontaktowe:
Małgorzata Cichowska
Sąd Apelacyjny w Katowicach
tel. 32 20 04 661
e-mail: malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl

powrót