Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2021-11-24 12:07:52

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Informacja z dnia 23 listopada 2021 r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
Na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania Jednostkom spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu.
Szczegóły znajdują się w załącznikach poniżej.

Informacja z dnia 23 listopada 2021 r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
| PDF; 266,6 kb
Wzór wniosku o zakup składników majątku | DOC; 59,0 kb
Wykaz 1 - sprzet komputerowy | PDF; 205,2 kb
Wykaz 2 - pozostałe majątek ruchomy | PDF; 195,0 kb

powrót