Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2021-12-20 13:19:00

Udział publiczności w rozprawach lub posiedzeniach

Siemianowice Śląskie, dnia 20 grudnia 2021 r.

Adm.010-46/21
Zarządzenie nr 46/2021

Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie udziału publiczności w rozprawach lub posiedzeniach
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 .

§1
  1. Do budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich wpuszczane będą osoby przebywające w charakterze publiczności po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego rozprawy lub posiedzenia, na skutek informacji zgłoszonej co najmniej 7 dni przed terminem rozprawy i po złożeniu oświadczenia (załącznik nr 1).
  2.  Kierownik sekretariatu wydziału niezwłocznie informuje ochronę Sądu o uprawnieniu tej osoby do wejścia na teren Sądu.
  3.  Kierownik sekretariatu wydziału informuje wnioskodawcę o możliwości udziału w charakterze publiczności telefonicznie, listownie lub na podany adres e-mailowy.
  4. Osoby przebywające w charakterze publiczności powinny zachować zasady bezpieczeństwa – zakrywać usta i nos przy pomocy własnej maseczki jednorazowej lub wielokrotnego użytku.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 doc | 36,0 kb

powrót