Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2022-09-22 10:55:01

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży.
Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Składnik majątku ruchomego z w/w załącznika nr 1 może być przedmiotem - sprzedaży, za cenę nie
mniejszą niż wywoławcza, określona dla poszczególnych składników majątku.
Wnioski, zgodnie z wzorem który stanowi załącznik nr 2, można składać w terminie do 29 września 2022 r. do godziny 10.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich ul. Chorzowska 14, pokój 1.58, w Biurze Podawczym Sądu hol na parterze Sądu, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 lub elektronicznie poprzez e-mail: gospodarczy@siemianowice.sr.gov.pl
Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku gdy co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, między tymi osobami zostanie przeprowadzona aukcja.
Składnik majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Siemianowicach
Śląskich, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Sekcji Gospodarczej Sądu, tel.
32 766 44 33 lub informatykiem tel.: 32 766 43 09.
Wszelkich informacji w niniejszej sprawie można uzyskać pod numerem tel. 32 766 44 33

powrót