Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

2017-02-13 13:17:32Dni wolne od pracy w roku 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E
PREZESA SĄDU REJONOWEGO
w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
z dnia 09 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w roku 2017
 
§1
Na mocy §40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316 z późn. zm), art. 130 Kodeksu pracy oraz na podstawie Regulaminu Pracy z dnia 24 czerwca 2014r. obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich

ustalam:
- dzień 02 maja 2017r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczam 13 maja 2017r. dniem pracy,
- dzień 16 czerwca 2017r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczam 03 czerwca 2017r. dniem pracy,
- za dzień 11 listopada 2017r. – święto przypadające w dniu wolnym od pracy – ustalam 10 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy.

§2
Zarządzam umieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4
Kierownik Oddziału Administracyjnego zapozna wszystkich pracowników z treścią niniejszego zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                                Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                              w Siemianowicach Śląskich
                                                                                                            SSR Izabela Marczyk – Bregida
                                                                                                                                       /-/

powrót