Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich
2022-07-20 09:23:41

Konkurs na jedno stanowisko urzędnicze – stażysta - III Etap

Siemianowice Śl. dn. 20 lipca 2022 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko Stażysty w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich

  1. Fertała Sabina
  2. Rospędek Wojciech
Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 28 lipca 2022 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej p. 2.62 budynku „B” Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, ul. Chorzowska 14.
Trzeci etap konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której komisja oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

powrót