Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Aktualności - archiwum

2020-04-27 12:52:53ZARZĄDZENIE nr 49/2020

więcej

2020-04-29 13:09:33ZARZĄDZENIE nr 45/2020

więcej

2020-04-15 11:25:38ZARZĄDZENIE nr 43/2020

więcej

2020-04-10 07:06:17ZARZĄDZENIE nr 41/2020

więcej

2020-04-09 06:13:11Wielkanoc 2020 - Życzenia

więcej

2020-03-25 12:28:24Zarządzenie

Zarządzam w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. odwołanie rozpoznania spraw sądowych wskazanych na wokandach obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich.

więcej

2020-03-25 10:43:47Zarządzenie

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów od dnia 06 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

więcej

2020-03-23 11:54:24Z A R Z Ą D Z E N I E NR 30/20

Odwołanie przez Przewodniczących Wydziałów/sędziów referentów rozpraw/posiedzeń, wyznaczonych w okresie od dnia 16 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

więcej
<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   ...  12   >>