Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 37 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z art. 46 ust. 11 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości uprzejmie informujemy iż w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląkich wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pan Dariusz Badocha, z którym można się kontaktować pisząc na adres siedziby Sądu lub poprzez skrzynkę poczty elektronicznej: iodo@siemianowice.sr.gov.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.


Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-06-05 12:08:58 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2019-06-05 12:07:10 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2019-06-05 12:03:56 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak