Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Ochrona Danych Osobowych

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Zgodnie z art. 37 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z art. 46 ust. 11 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości uprzejmie informujemy iż w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląkich wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pan Dariusz Badocha, z którym można się kontaktować pisząc na adres siedziby Sądu lub poprzez skrzynkę poczty elektronicznej: iodo@siemianowice.sr.gov.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich.


Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-06-25 09:59:00 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-06-25 05:31:28 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-06-24 12:38:47 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
4 2020-06-24 12:37:55 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
5 2020-06-24 12:37:36 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
6 2020-06-22 09:55:18 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
7 2020-06-22 09:55:15 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
8 2020-05-29 08:48:14 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
9 2019-06-05 12:08:58 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
10 2019-06-05 12:07:10 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
11 2019-06-05 12:03:56 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
12 2019-06-05 12:00:37 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
13 2019-06-05 11:46:44 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
14 2019-06-05 11:46:33 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
15 2019-06-05 11:45:57 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
16 2019-05-08 11:15:49 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
17 2019-05-08 11:15:41 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
18 2019-05-08 11:14:56 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
19 2019-05-08 11:14:40 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
20 2018-06-28 11:59:47 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
21 2018-05-29 13:45:44 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
22 2018-05-25 14:40:26 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
23 2018-05-25 14:40:03 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
24 2018-05-25 14:39:34 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
25 2018-05-25 14:39:06 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
26 2018-05-25 14:36:58 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
27 2018-05-25 14:36:37 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
28 2018-05-25 14:35:58 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
29 2018-05-25 13:17:30 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
30 2018-05-25 13:17:06 Dodanie publikacji Marcin Czwojdrak