Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Informacja o powołaniu sędziów

Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach Sędziów Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,
na podstawie art. 88b § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. u. 2019.52 j.t. ze zm.).

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-03-11 09:17:26 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-03-11 09:14:42 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-03-09 08:40:55 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak