Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Obowiązek udzielania pomocy podczas pobytu w Sądzie stronom, uczestnikom postępowania, oskarżonym, świadkom i pokrzywdzonym, między innymi poprzez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, spoczywa na pracownikach Biura Obsługi Interesantów.

Dane kontaktowe

(32) 76 64 310, fax (32) 76 64 311
e-mail: boi@siemianowice.sr.gov.pl

  1. Na parkingu wydzielono cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych, które zlokalizowane są przy wejściu głównym do budynku.
  2. Wejście do budynku Sądu znajduje się na parterze i jest w pełni dostępne, bez barier architektonicznych. Drzwi otwiera się ręcznie na zewnątrz budynku. Przed drzwiami zainstalowany jest domofon, przez który można wezwać pracownika ochrony.
  3. Pomiędzy kondygnacjami można przemieszczać się windą. W kabinie windy zainstalowany jest moduł głosowy a przyciski opisane są w języku Braille’a.
  4. Możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
  5. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
  6. Wszelkiej pomocy udzielają pracownicy ochrony budynku.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-12-15 12:09:51 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-12-11 11:18:07 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-12-11 09:33:24 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak