Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Lista Sędziów i Referendarzy

Prezes i Wiceprezes

SSR Mariusz Witkowski - Prezes Sądu
SSR Aleksandra Wabno - Wiceprezes Sądu
 
I Wydział Cywilny
SSR Rafał Cebula
SSR Joanna Kamionka-Kowalik
SSR Magdalena Kulikowska
SSR Izabela Marczyk-Bregida
SSR Jowita Ustjanicz-Folcik
RSR Ewa Broda
RSR Alicja Cichoń 1/2 etatu
 
II Wydział Karny
SSR Adam Mainka-Pawłowski
SSR Marcin Matuszewski
SSR Katarzyna May
SSR Grzegorz Wrzoszczyk
RSR Alicja Cichoń 1/2 etatu

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
SSR Agata Paluch
SSR Aneta Pośpiech (delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości)
SSR Mariusz Witkowski (delegowany do Sądu Okręgowego w Katowicach)
SSR Aleksandra Wabno
 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
RSR Damian Barański
RSR Olga Majewska
st. RSR Paweł Młynarkiewicz
RSR Kalina Kryca

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-04-02 07:51:39 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-04-02 07:51:32 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-04-02 07:42:51 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak