Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Lista Sędziów i Referendarzy

Prezes i Wiceprezes

 1. SSR Aleksandra Wabno - Prezes Sądu
 2. SSR Magdalena Kulikowska - Wiceprezes Sądu 

I Wydział Cywilny

 1. SSR Rafał Cebula
 2. SSR Magdalena Kulikowska
 3. SSR Izabela Marczyk-Bregida
 4. SSR Jowita Ustjanicz-Folcik
 5. ASR Anna Ryzińska - Sorka
 6. ASR Maciej Kornaś
 7. RSR Ewa Broda
 8. RSR Alicja Cichoń 1/2 etatu

II Wydział Karny

 1. SSR Adam Mainka-Pawłowski
 2. SSR Marcin Matuszewski
 3. SSR Katarzyna May
 4. SSR Grzegorz Wrzoszczyk
 5. RSR Alicja Cichoń 1/2 etatu

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. SSR Agata Paluch
 2. SSR Aneta Pośpiech (delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości)
 3. SSR Mariusz Witkowski (delegowany do Sądu Okręgowego w Katowicach)
 4. SSR Aleksandra Wabno
 5. SSR Joanna Kamionka-Kowalik

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. RSR Damian Barański
 2. RSR Olga Majewska
 3. St. RSR Paweł Młynarkiewicz
 4. RSR Kalina Kryca

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-03-15 14:10:18 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2022-03-15 14:08:02 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2022-03-15 14:07:51 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak