Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Mienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich posiada w swoim zarządzie następujące działki:
1. Nr 1147/308 o powierzchni 2878 m2
2. Nr 1632/309 o powierzchni 5200 m2

zapisane w Księdze Wieczystej Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Nr 4188.
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich posiada grunt, środki trwałe i pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, i pozostałe wartości niematerialne i prawne, o łącznej wartości
20 475 142,17 PLN według sanu na dzień 31.12.2019 roku.
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-05-13 12:27:18 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2019-05-09 06:47:32 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2019-05-08 05:34:44 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak