Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Mienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich posiada w swoim zarządzie następujące działki:
1. Nr 1147/308 o powierzchni 2878 m2
2. Nr 1632/309 o powierzchni 5200 m2

zapisane w Księdze Wieczystej Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Nr KA1I/00004188/9.
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich posiada grunt, środki trwałe i pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, i pozostałe wartości niematerialne i prawne, o łącznej wartości
21 231 088,1 PLN według sanu na dzień 31.12.2021 roku.
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-05-06 12:12:31 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2022-01-14 12:54:31 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-02-15 09:16:59 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak