Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

Mienie

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich posiada w swom zarządzie następujace działki:
1. Nr 1147/308 o powierzchni 2878 m2
2. Nr 1632/309 o powierzchni 5200 m2

zapisane w Księdze Wieczystej Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Nr 4188.

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich posiada grunt, środki trwałe i pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, i pozostałe wartości niematerialne i prawne, o łącznej wartości
20 182 991,79 PLN według sanu na dzień 31.12.2018 roku.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-05-09 06:47:32 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2019-05-08 05:34:44 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2018-06-13 15:13:35 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak