Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Mienie

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich posiada w swoim zarządzie następujące działki:
1. Nr 1147/308 o powierzchni 2878 m2
2. Nr 1632/309 o powierzchni 5200 m2

zapisane w Księdze Wieczystej Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Nr KA1I/00004188/9.
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich posiada grunt, środki trwałe i pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, i pozostałe wartości niematerialne i prawne, o łącznej wartości
20 738 080,79 PLN według sanu na dzień 31.12.2020 roku.
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-05-06 12:12:31 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2022-01-14 12:54:31 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-02-15 09:16:59 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
4 2020-05-13 12:27:18 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
5 2019-05-09 06:47:32 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
6 2019-05-08 05:34:44 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
7 2018-06-13 15:13:35 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
8 2017-06-20 13:54:26 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
9 2017-06-20 13:54:21 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
10 2017-06-20 13:53:56 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
11 2017-05-29 07:51:32 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
12 2017-02-23 13:46:50 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
13 2016-12-13 14:43:26 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
14 2016-11-23 18:35:32 Zmiana publikacji ttt
15 2016-07-15 13:54:48 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
16 2012-07-17 13:04:42 Zmiana publikacji Rafał Siwik
17 2012-07-03 11:21:05 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
18 2011-02-02 10:40:57 Zmiana publikacji Informatycy
19 2010-05-04 08:02:24 Zmiana publikacji Informatycy
20 2010-05-04 08:01:22 Zmiana publikacji Informatycy
21 2009-02-04 14:45:33 Zmiana publikacji Informatycy
22 2009-02-04 14:42:42 Zmiana publikacji Informatycy