Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Sekcja Gospodarcza

Główny specjalista ds. gospodarczych

Eugeniusz Tomczok

Dane kontaktowe:

pokój nr 1.58
tel. (32) 76 64 433  fax. (32) 76 64 432
email: gospodarczy@siemianowice.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:
Do zakresu działania sekcji gospodarczej w Sądzie Rejonowym należą w szczególności:
  • sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,
  • administrowanie nieruchomościami sądu i środkami trwałymi,
  • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu,
  •  zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w zakresie realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy PZP i wewnętrzne zarządzenia;
  • prowadzenie sekretariatu Dyrektora Sądu.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-02-09 10:49:24 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-12-11 08:52:32 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-03-27 14:25:07 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak