Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

I Wydział Cywilny

Wszelkie informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu BOI - (32) 76-64-310.

Przewodniczący Wydziału

SSR Izabela Marczyk-Bregida

Godziny przyjęć stron: czwartek, godz. 12:00-13:00

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 roku nr 61/2020 w sprawie ograniczenia dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. w okresie od dnia 25 maja 2020r. do odwołania interesanci nie są przyjmowani przez osoby funkcyjne, za wyjątkiem osób, których stan zdrowia uniemożliwia złożenie skargi na piśmie (np. osoba niewidoma, z przyczyn zdrowotnych niemogąca pisać). Czas złożenia skargi ustnej nie może przekraczać 10 minut. W takim przypadku osoba zamierzająca złożyć skargę ustnie winna umówić się w drodze kantaku telefonicznego lub elektronicznego na jej złożenie z Sekretariatem właściwego Wydziału lub Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSR Magdalena Kulikowska

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Urszula Kusyk

Dane kontaktowe:

Zadania:

  1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego (procesowe i nieprocesowe).
  2. Rozpoznawanie spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy.

Obszar właściwości:

Siemianowice Śląskie

Lista sędziów, asesorów i referendarzy sądowych:

  1. SSR Rafał Cebula
  2. SSR Magdalena Kulikowska
  3. SSR Izabela Marczyk-Bregida
  4. SSR Jowita Ustjanicz-Folcik
  5. ASR Anna Ryzińska - Sorka
  6. ASR Maciej Kornaś
  7. RSR Ewa Broda
  8. RSR Alicja Cichoń 1/2 etatu


Podział czynności sędziów i referendarzy sądowych znajduje się w "dokumentacji" poniżej:

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-04-08 12:15:38 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2022-03-15 14:24:13 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2022-03-15 14:24:06 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak