Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

I Wydział Cywilny

Przewodniczący
SSR Izabela Marczyk-Bregida

Godziny przyjęć stron: czwartek, godz. 12.00-14.00

Zastępca przewodniczącego

SSR Magdalena Kulikowska

Kierownik Sekretariatu

Iwona Cichoń-Mrozińska

pokój nr 3.15
tel. (32) 76 64 321
fax (32) 76 64 322

Zadania:

- Sprawy z zakresu prawa cywilnego (procesowe i nieprocesowe).

- Rozpoznawanie spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz

  dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy.
 

Obszar właściwości:

Siemianowice Śląskie.

Lista sędziów i referendarzy sądowych:
SSR Rafał Cebula
SSR Joanna Kamionka-Kowalik
SSR Magdalena Kulikowska
SSR Izabela Marczyk-Bregida
SSR Marcin Matuszewski
SSR Jowita Ustjanicz-Folcik
RSR Szymon Filus
RSR Tomasz Kaczmarski

Podział czynności sędziów i referendarzy sądowych:
SSR Rafał Cebula
SSR Joanna Kamionka-Kowalik
SSR Magdalena Kulikowska
SSR Izabela Marczyk-Bregida.
SSR Jowita Ustjanicz-Folcik
RSR Szymon Filus
RSR Tomasz Kaczmarski

Wszelkie informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu (32) 76-64-310.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-07-12 05:42:52 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2019-07-11 13:11:54 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2019-02-28 12:25:25 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak