Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

I Wydział Cywilny

Wszelkie informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu BOI - (32) 76-64-310.

Przewodniczący Wydziału

SSR Izabela Marczyk-Bregida

Godziny przyjęć stron: czwartek, godz. 12.00-14.00

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 rokunr 61/2020 w sprawie ograniczenia dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 3. Przyjmowanie interesantów przez osoby funkcyjne

1. W okresie od dnia 25 maja 2020r. do odwołania interesanci nie są przyjmowani przez osoby funkcyjne, za wyjątkiem osób o których mowa w § 2 pkt 2,
2. Skarga może być złożona w trybie administracyjnym w sposób określonych w §2. niniejszego zarządzenia.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSR Magdalena Kulikowska

Kierownik Sekretariatu

Iwona Cichoń-Mrozińska

Dane kontaktowe:

pokój nr 3.15
tel. (32) 76 64 321
fax (32) 76 64 322
email: cywilny@siemianowice.sr.gov.pl

Zadania:

- Sprawy z zakresu prawa cywilnego (procesowe i nieprocesowe).

- Rozpoznawanie spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz

  dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy.
 

Obszar właściwości:

Siemianowice Śląskie.

Lista sędziów i referendarzy sądowych:
SSR Rafał Cebula
SSR Joanna Kamionka-Kowalik
SSR Magdalena Kulikowska
SSR Izabela Marczyk-Bregida
SSR Jowita Ustjanicz-Folcik
RSR Ewa Broda
RSR Alicja Cichoń 1/2 etatu

Podział czynności sędziów i referendarzy sądowych znajduje się w "dokumentacji" poniżej:

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-06-18 11:52:48 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-06-18 11:52:19 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-04-02 07:41:11 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak