Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

II Wydział Karny

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Wszelkie informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu BOI - (32) 76-64-310.

Przewodniczący Wydziału

SSR Katarzyna May

pokój nr 3.01
tel. (32) 76 64 361
fax (32) 76 64 362
email: karny@siemianowice.sr.gov.pl

Godziny przyjęć stron: środa, godz. 12.00-14.00.

Kierownik Sekretariatu

Iwona Sitek

pokój nr 3.01
tel. (32) 76 64 361
fax (32) 76 64 362
email: iwona.sitek@siemianowice.sr.gov.pl

W zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Wydziału II Karnego tut. Sądu mieści się rozpoznawanie spraw w pierwszej instancji o wszystkie przestępstwa popełnione na terenie Siemianowic Śląskich, za wyjątkiem spraw o:
- o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
- o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § l, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § l, 3 i 4, art. 166 § l, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 21l a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § l i 2, art. 269, art. 278 § l i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § l i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § l w zw. z art. 294, art. 287 § l w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,
- o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego,
- spraw, które ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy zostały przekazane przez sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji.

Zadania:
Zgodnie z art. 3 § 1 kkw Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich rozpoznaje w I instancji sprawy dotyczące wykonania orzeczeń wydanych przez wydział II Karny Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Obszar właściwości:
Siemianowice Śląskie.

Lista sędziów i referendarzy sądowych:
SSR Adam Mainka-Pawłowski
SSR Marcin Matuszewski
SSR Katarzyna May
SSR Grzegorz Wrzoszczyk

Podział czynności sędziów i referendarzy sądowych znajduje się w "dokumentacji" poniżej:

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-04-02 07:41:46 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2021-04-02 07:41:23 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2021-03-04 09:07:42 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
4 2021-02-09 10:46:31 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
5 2021-02-03 12:20:38 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
6 2021-01-14 14:17:54 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
7 2020-12-16 12:32:24 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
8 2020-11-03 09:35:50 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
9 2020-03-20 14:16:50 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
10 2020-03-20 14:14:12 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
11 2020-03-20 14:10:49 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
12 2019-12-31 10:39:32 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
13 2019-10-01 11:43:49 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
14 2019-07-19 13:23:00 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
15 2019-07-19 13:21:59 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
16 2019-07-19 12:24:43 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
17 2019-07-19 05:28:39 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
18 2019-07-11 13:30:17 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
19 2019-06-05 08:12:20 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
20 2019-02-11 09:43:05 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
21 2018-12-11 09:23:49 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
22 2018-12-03 12:40:39 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
23 2018-09-18 13:01:39 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
24 2018-09-04 14:35:31 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
25 2018-03-19 11:08:09 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
26 2018-02-15 10:33:06 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
27 2018-02-15 10:31:15 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
28 2018-01-02 13:31:02 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
29 2017-04-27 10:32:21 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
30 2017-04-27 10:19:33 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
31 2017-04-27 10:12:23 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
32 2017-01-13 08:34:40 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
33 Dodanie publikacji