Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

II Wydział Karny

Przewodniczący

SSR Katarzyna May

pokój nr 3.01
tel. (32) 76 64 361
fax (32) 76 64 362
email: karny@siemianowice.sr.gov.pl

Godziny przyjęć stron: środa, godz. 12.00-14.00.

Kierownik Sekretariatu

Iwona Sitek

pokój nr 3.01
tel. (32) 76 64 361
fax (32) 76 64 362
email: iwona.sitek@siemianowice.sr.gov.pl

W zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Wydziału II Karnego tut. Sądu mieści się rozpoznawanie spraw w pierwszej instancji o wszystkie przestępstwa popełnione na terenie Siemianowic Śląskich, za wyjątkiem spraw o:
- o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
- o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § l, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § l, 3 i 4, art. 166 § l, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 21l a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § l i 2, art. 269, art. 278 § l i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § l i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § l w zw. z art. 294, art. 287 § l w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,
- o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego,
- spraw, które ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy zostały przekazane przez sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji.

Zadania:
Zgodnie z art. 3 § 1 kkw Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich rozpoznaje w I instancji sprawy dotyczące wykonania orzeczeń wydanych przez wydział II Karny Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Obszar właściwości:
Siemianowice Śląskie.

Lista sędziów i referendarzy sądowych:
SSR Adam Mainka-Pawłowski
SSR Marcin Matuszewski
SSR Katarzyna May
SSR Grzegorz Wrzoszczyk

Podział czynności sędziów i referendarzy sądowych:
SSR Adam Mainka-Pawłowski
SSR Marcin Matuszewski
SSR Katarzyna May
SSR Grzegorz WrzoszczykWszelkie informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu (32) 76-64-310.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-11-03 09:35:50 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-03-20 14:16:50 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-03-20 14:14:12 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak