Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Przewodniczący

St. RSR Paweł Młynarkiewicz

Godziny przyjęć stron: czwartek, godz. 12.00-14.00

tel. (32) 76 64 351
fax (32) 76 64 352
email: ksiegiwieczyste@siemianowice.sr.gov.pl

Kierownik Sekretariatu
Joanna Randak

pokój nr 1.68
tel. 501-877-008
fax (32) 76 64 352
email: joanna.randak@siemianowice.sr.gov.pl

odpisy
tel. (32) 76 64 353

 

Właściwość miejscowa:
Nieruchomości położone na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

Właściwość rzeczowa:
- prowadzenie ksiąg wieczystych,
- prowadzenie akt ksiąg wieczystych,
- rozpoznawanie spraw o założenie księgi wieczystej, wpisy do ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
- wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych przemigrowanych - z terenu całej Polski,
- wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych dawnych z obszaru Gminy Miasta Siemianowice Śląskie,
- udostępnianie ksiąg wieczystych i akt ksiąg wieczystych do wglądu,
- prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych oraz aktów notarialnych Kancelarii Notarialnych z terenu miasta Siemianowice Śląskie.Lista referendarzy sądowych:
RSR Damian Barański
RSR Olga Majewska
RSR Paweł Młynarkiewicz
RSR Kalina Kryca

Podział czynności referendarzy sądowych:
RSR Damian Barański
RSR Olga Majewska
RSR Paweł Młynarkiewicz
RSR Kalina Kryca

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-06-01 08:20:02 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-03-27 13:16:55 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2020-03-20 14:17:37 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
4 2020-03-20 14:15:06 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
5 2020-03-20 14:12:01 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
6 2020-03-05 09:38:17 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
7 2019-12-31 10:39:59 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
8 2019-10-22 12:51:39 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
9 2019-10-01 11:44:04 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
10 2019-06-05 08:12:07 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
11 2019-05-24 09:48:12 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
12 2019-02-28 12:24:15 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
13 2019-02-11 09:44:24 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
14 2019-02-11 09:44:17 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
15 2018-12-03 09:08:20 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
16 2018-09-18 13:02:40 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
17 2018-09-18 12:22:53 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
18 2018-09-18 08:15:16 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
19 2018-03-19 11:08:26 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
20 2017-10-16 13:44:22 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
21 2017-10-16 13:21:02 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
22 2017-10-16 13:20:12 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
23 2017-04-27 10:16:12 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
24 2017-01-16 13:15:42 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
25 Dodanie publikacji