Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Infomacji Publicznej

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący

St. RSR Paweł Młynarkiewicz

Godziny przyjęć stron: czwartek, godz. 12.00-14.00

Kierownik Sekretariatu
Joanna Randak

pokój nr 1.68
tel. (32) 76 64 351
fax (32) 76 64 352

odpisy
tel. (32) 76 64 353

 

Właściwość miejscowa:
Nieruchomości położone na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

Właściwość rzeczowa:
- prowadzenie ksiąg wieczystych,
- prowadzenie akt ksiąg wieczystych,
- rozpoznawanie spraw o założenie księgi wieczystej, wpisy do ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
- wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych przemigrowanych - z terenu całej Polski,
- wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych dawnych z obszaru Gminy Miasta Siemianowice Śląskie,
- udostępnianie ksiąg wieczystych i akt ksiąg wieczystych do wglądu,
- prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych oraz aktów notarialnych Kancelarii Notarialnych z terenu miasta Siemianowice Śląskie.Lista referendarzy sądowych:
RSR Damian Barański
RSR Ewa Broda
RSR Olga Majewska
RSR Paweł Młynarkiewicz
RSR Kalina Kryca

Podział czynności referendarzy sądowych:
RSR Damian Barański
RSR Ewa Broda
RSR Olga Majewska
RSR Paweł Młynarkiewicz
RSR Kalina Kryca

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-12-31 10:39:59 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2019-10-22 12:51:39 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2019-10-01 11:44:04 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak