Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Wszelkie informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu  - (32) 76-64-351.

Przewodniczący Wydziału


St. RSR Paweł Młynarkiewicz

Godziny przyjęć stron: czwartek, godz. 12.00-14.00
 

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2020 rokunr 61/2020 w sprawie ograniczenia dostępu do budynków sądu oraz zasad funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 3. Przyjmowanie interesantów przez osoby funkcyjne


1. W okresie od dnia 25 maja 2020r. do odwołania interesanci nie są przyjmowani przez osoby funkcyjne, za wyjątkiem osób o których mowa w § 2 pkt 2,
2. Skarga może być złożona w trybie administracyjnym w sposób określonych w §2. niniejszego zarządzenia.

Kierownik Sekretariatu
Joanna Randak

Dane kontaktowe:

pokój nr 1.68
tel. (32) 76 64 351
fax (32) 76 64 352
email: ksiegiwieczyste@siemianowice.sr.gov.pl

odpisy:
tel. (32) 76 64 355

przeglądanie ksiąg:
tel. (32) 76 64 351
tel. (32) 76 64 353

Właściwość miejscowa:
Nieruchomości położone na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

Właściwość rzeczowa:
- prowadzenie ksiąg wieczystych,
- prowadzenie akt ksiąg wieczystych,
- rozpoznawanie spraw o założenie księgi wieczystej, wpisy do ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
- wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych przemigrowanych - z terenu całej Polski,
- wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych dawnych z obszaru Gminy Miasta Siemianowice Śląskie,
- udostępnianie ksiąg wieczystych i akt ksiąg wieczystych do wglądu,
- prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych oraz aktów notarialnych Kancelarii Notarialnych z terenu miasta Siemianowice Śląskie.


Lista referendarzy sądowych:
RSR Damian Barański
RSR Olga Majewska
st. RSR Paweł Młynarkiewicz
RSR Kalina Kryca

Podział czynności referendarzy sądowych znajduje się w "dokumentacji" poniżej::

Dokumentacja

załącznik RSR Damian Barański
pdf | 103.3kB

załącznik RSR Olga Majewska
pdf | 103.1kB

załącznik st. RSR Paweł Młynarkiewicz
pdf | 102.8kB

załącznik RSR Kalina Kryca
pdf | 120.9kB

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-03-22 10:45:46 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2022-03-22 10:45:12 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2022-03-17 08:43:12 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak