Sąd Rejonowy
w Siemianowicach Śląskich

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przeznaczona jest do wnoszenia pism (dokumentów elektronicznych) podpisanych wyłącznie bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450).


Do Sądu Rejonowego  mogą być wnoszone pisma zgodnie z aktualnym stanem prawnym, przy czym aby skorzystać z powyższej możliwości należy złożyć wniosek do Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej "elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej".
Więcej informacji na stronach: www.e-puap.mswia.gov.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu zlokalizowana jest pod adresem

http://epuap.gov.pl/

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-11-03 09:30:03 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
2 2020-11-03 09:29:22 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
3 2017-01-16 13:42:51 Zmiana publikacji Marcin Czwojdrak
4 Dodanie publikacji